Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy Twoją prywatność. Dlatego opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o Użytkownikach strony www Evostil Sp. z o.o. (dalej: „Użytkownicy”).

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkowników zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Przechowywanie danych na serwerach Evostil Sp. z o.o.
Metoda przechowywania powierzonych Evostil Sp. z o.o. danych na serwerach: stron internetowych, kont e-mailowych jest zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO. Dane te chronione są różnego rodzaju zabezpieczeniami.

Administracja danych
Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.evostil.com  jest spółka Evostil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 62/5, 30-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000762999, NIP: 8172191266, REGON: 382068565, adres mailowy: evostil@evostil.com – zwany dalej „Administratorem”.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel pozyskiwania danych
Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w następujących celach:
– otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności informacji marketingowej wysyłanej Użytkownikowi, jeżeli wprowadzi mail w oznaczone pole i wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie checkboxa na otrzymywanie informacji handlowych. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty produktów Administratora;
– marketingu bezpośredniego – co związane jest z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– skontaktowania się w ramach przesłania zapytania poprzez dostępne formularze – przez okres niezbędny do udzielenia stosownej odpowiedzi, co związane jest z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.

Okres przechowywania danych
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż do czasu odwołania zgody bądź zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.

Odbiorcy danych
Administrator może przekazywać dane dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym masowe wysyłki mailingowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione kontrolerom.

Przekazywanie danych do Państw trzecich
Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy oraz współpracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Użytkownikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
c. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw Użytkownik powinien się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy

Prawo wniesienia skargi do organu
Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies
Strona Administratora wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik zapisywany przez serwer na komputerze, tablecie lub smartphonie i w przeglądarce Użytkownika. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, “długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Są to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Cookies nie są używane do pobierania i przechowywania jakichkolwiek danych osobowych, adresowych użytkownika ani żadnych poufnych informacji z jego komputera.
Pliki cookies wykorzystywane są zazwyczaj w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika platformy WWW i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Dodatkowo służą do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy platformy WWW korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Strona internetowa Administratora używa ciasteczek w różnych celach:
• Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony WWW; dane te mogą być przekazywane do narzędzi analitycznych m.in. Google Analytics.
• Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika.
• Pliki reklamowe – pliki te mogą być wykorzystywane przez Administratora lub przez współpracujące z Administratorem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać użytkownikowi wyświetlona reklama dostosowana do jego zainteresowań (np. reklama remarketingowa Google, Facebook lub innej sieci reklamowej). Te ciasteczka pozwalają także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.
• Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m.in. Facebook, Google+), z których korzysta Użytkownik ze stroną WWW.

Ustawienia cookies
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Administratora. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej Użytkownika.

Czas przechowywania cookies
Mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania ze strony. Ciasteczka stałe pozostają na urządzeniu Użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy zostaną usunięte.

Cookies podmiotów trzecich
Korzystając ze strony WWW Administratora Użytkownik stron internetowych może otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących podmiotów trzecich, a także od firm realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Linki zewnętrzne
Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Polityka prywatności tych serwisów jest regulowana osobnymi postanowieniami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Warunki korzystania ze strony WWW
Korzystanie ze strony WWW Administratora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszej Polityki prywatności. W razie braku zgody na warunki Polityki Prywatności dalsze korzystanie ze strony WWW nie jest dopuszczalne.
Użytkownicy strony WWW mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Korzystanie ze strony WWW odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy użytkownikiem a Administratorem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Użytkownika. Przy korzystaniu ze strony WWW zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności strony WWW, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za ich dostępność.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie WWW były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych treściach. Postanowienie to ma również zastosowanie do nieprawidłowego działania lub niedostępności usług na stronie WWW, zainfekowaniem złośliwym oprogramowaniem, prawidłowości działania operatorów zapewniających łączność ze stroną WWW czy też nieprawidłowego korzystania ze strony WWW.